broj: 9-10/1892        pdf (15,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Vatroslav Rački
O uzrocih udaranja munje u šumsko drveće.     PDF    TXT 377
Piše Ivan Kolar, kralj. nadšumar
IV. Šume i šumarstvo u bivšoj vojnoj Krajini prije i sada.     PDF    TXT 383
Šumska procjena, hrastovine za prodaju.     PDF    TXT 393
Piše J. Ettinger.
Botanički vrt kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.     PDF    TXT 409
Piše Mat. J. Dudan.
Racionalno gospodarstvo sladkovodnog ribarenja obzirom na predstojeći naš zakon o ribarstvu.     PDF    TXT 422
Piše Josip Sabljak.
Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih kandidata.     PDF    TXT 429
 
Družtvene viesti:
     
Ovogodišnja petnajsta glavna skupština hrv.-slav. šum. družtva u Varaždinu. — U korist zaklade za gradnju Šumarskoga doma. — Izkaz članova dugujućih članarinu. — Upravni odbor hrv.-slav. šumarskog družtva držao je svoju sjednicu dne 2. svibnja o. g.     PDF    TXT 432
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 16. srp. 1892. br. 10.075. — Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 11. srpnja 1892. br. 4123. — Političke su oblasti nadležne suditi o naknadi štete, nastale s požara šume, koja je prouzrokovana željezničkim prometom i u onom slučaju, ako nije poveden redarstveno-kazneni postupak. — Proti ravnateljstvu željeznice neima mjesta redarstveno-kaznenom postupku     PDF    TXT 436
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dužice u Francezkoj. — Francezko tržište     PDF    TXT 438
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro     PDF    TXT 438
 
Sitnice:
     
Svjetlo bez vatre. — Trstenski makljeui (Acer Monspessulanum). — Vilina siga. — Starost kukaca. — Liko. — Velika riedkost. — Opet nova uporaba drveta. — Uporaba kestenovine za pražnice (podvaljke). — Izumiranje jablana populus pyramidalis. — Picea omorica. — Da ptice sjeme ne jedu. — Šumski radnici u stranom svietu. — Hranjenje stoke sa grančicami (brstom). — Šumarske prilike u Rumunjskoj. — Tehnička uporaba bukovine. — Ingenieur — šumar. — Prijateljstvo životinja. — Liečenje znojnih nogu. — Odstranjenje kurjih očiju. — Smrt miševom. — Hrvatskim Šumarom. — Nesreća. — Opet sokol polazi u lov.     PDF    TXT 438
Oglas. — Proračun. — Zaključni račun. — Oglas dražbe     PDF    TXT 451

                UNDER CONSTRUCTION