broj: 9-10/1890        pdf (17,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Sjednički zapisnik o ovogodišnjoj glavnoj skupštini     PDF    TXT 385
???
Uredjenje šuma imovne obćine Križevačke.     PDF    TXT 417
M. M. R.
Gubar     PDF    TXT 442
Rački Vatroslav
Tobolac za lugare. Piše Vatroslav Rački. (Nastavak)     PDF    TXT 448
Piše Ivan Stojanović, šumarski pristav
Racionalno šumarenje brodske imovne općine     PDF    TXT 458
V. F.
Francuzke šumarske škole     PDF    TXT 462
 
Razne viesti
     
Sjednice upravnog odbora     PDF    TXT 466
 
Osobne viesti
     
Umrli     PDF    TXT 467
 
Sitnice
     
Pismo iz Banovine. - Tetrieb (Tetrao urogallus). - Kako da računamo odštetu za rastivo pruće, prisvojeno neovlaštenim načinom? - Poraba bukve u graditeljstvu. - Prava kubična sadržina pravilno sadjevenih gorivih drva. - Težina jednog prostornog metra od raznih vrsti suhog drveta (po Chevandier de Valdrome). - Izkaz o rukovanju mirovinske zaklade za činovnike imovnih obćina za godinu 1889. - Plaća indijskih šumara. - Pripomenak k raspravi "O lugarstvu"     PDF    TXT 467
 
Razne viesti
     
Podpora za oskudne slušatelje šumarstva. - I. Izkaz i potvrda. - Dražba hrastovih stabala. - Oglas dražbe. - Objava. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 477

                UNDER CONSTRUCTION