broj: 9-10/1888        pdf (19,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Izvještaj o XII. glavnoj skupštini hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavanoj dne 28. i sliedećih dana mjeseca kolovoza 1888. u gradu Mitrovici     PDF    TXT 373
Ugovor glede uredjenja prava paše na ličkih i dalmat. pašnjacih.     PDF    TXT 413
Austrijska kameralna taxacija     PDF    TXT 432
Uzgoj hrasta u visokih šumah     PDF    TXT 439
Belgijske šume     PDF    TXT 443
Napajanje kolja sa plavom galicom     PDF    TXT 447
von K. L. Wanger
Der Lichtungshieb und dessen Einfluss auf Pflege und Verjüngung der Bestände     PDF    TXT 451
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Pravoužitničtvo krajišnika. — Naredba kralj. županijske oblasti u Zagrebu od 5. lipnja t. g. br. 7349. (Svršetak).     PDF    TXT 455
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražbena prodaja stabala iz šuma krajiške investicionalne zaklade. — Dražbena prodaja hrastovih i inih drva u državnih šumah. — Dražbena prodaja stabala u šumah ogulinske imovne obćine. — Uspieh dražbe hrastovih debala.     PDF    TXT 460
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Die österreichischungarische Monarchie in Wort und Bild.     PDF    TXT 461
 
Osobne viesti.
     
Imenovanje     PDF    TXT 464
 
Sitnice.
     
Sjeverna jupatka u Hrvatskoj. — Upliv šume na vlagu u tlu. — Obrana razsadnjaka i šumskih vrtova proti grčicam. — Uzgoj živica. — Kakovi sve ljudi bi rado upravljati sa šumarni imovnih obćina. — Izmrcvaren lugar. — Urod žira. — Gubar. — Konserviranje drva proti vatri. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 464

                UNDER CONSTRUCTION