broj: 8/1934        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193408 and arb=1 order by id

 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Gospodin Ministar Dr. Milan Ulmanski o smjernicama svoga rada     PDF    TXT 369
Dr. Jovan Zubović.
Organizacija šumske privrede.     PDF    TXT 372
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Dragoljub S. Petrović
Spravljanje uglja u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 377
 
LOVSTVO.
     
Milan Knežević
Hercegovačka lovišta brdskih jarebica.     PDF    TXT 392
 
RAZNO.
     
Ing. Jovan Stanimirović
Ograničenje produkcije šumarskih inženjera.     PDF    TXT 400
Ing. Vukašin Delić
Londonska firma Pharao, Gane & Company dobila je samoprodaju Šipad-ove robe u inozemstvu.     PDF    TXT 401
 
Zapisnici odborskih sjednica:
     
c) Zapisnik IV. sjed. održane 15. VII. u Beogradu.     PDF    TXT 403
 
Žalobne sjednice:
     
Odgovor M. š. i r. na molbu J.Š.U. da se priznate ratne godine uzmu u obzir pri određivanju godišnjeg odmora .     PDF    TXT 403
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o paušaliranju putnih troškova šumarskih službenika     PDF    TXT 404
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o zastupanju privrednika šumarske struke u privrednom savjetu Male Antante     PDF    TXT 404
Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. u predmetu apsolvenata bivše šumarske škole u Sarajevu     PDF    TXT 405
Prva redovna glavna skupština podružnice J.Š.U. u Sarajevu; održana 10 i 11. VI. 1934     PDF    TXT 406
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Darovi Kereškenjijevoi zakladi     PDF    TXT 410
Darovi Kereškenjijevoi zakladi     PDF    TXT 410
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
T. Dimitrov: Molika, Pinus peuce. Griseb, preveo s bugarskog Ing. O. Krstić, Skoplje 1933.     PDF    TXT 411
 
LITERATURA. b) Strana.
     
T. Dimitrov: Molika — Pinus peuce Griseb, preveo Ing. O. Krstić, Skoplje 1933     PDF    TXT 411
 
Promjene u službi:
     
a) postavljanja     PDF    TXT 414
a) postavljanja     PDF    TXT 414

                UNDER CONSTRUCTION