broj: 8/1931        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA STATISTIKA I POLITIKA
     
Dr. Gj. Nenadić
Napomene pravilniku o odštetama za eksproprisane šume.     PDF    TXT 353
 
DENDROMETRIJA
     
LJ. V. Maletić
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih predstavnika     PDF    TXT 359
Dr. A. Levaković
O grupisanju sastojine oko slobodno izabranih primjernih stabala.     PDF    TXT 368
 
RAZNO
     
Jov. M. Jekić
Nešto iz vegetacije šumskog drveća.     PDF    TXT 381
 
LITERATURA b) Strana
     
Lesnicka Prace     PDF    TXT 381
Forstarchiv     PDF    TXT 381
Svenska Skogsvardsforemngens Tidskrift     PDF    TXT 382
 
LITERATURA a) Domaća
     
Ekonomist     PDF    TXT 385
Ekonomist     PDF    TXT 385
Agronomski glasnik     PDF    TXT 385
Zadrugarstvo.     PDF    TXT 385
 
LIČNE VIJESTI
     
Dr. Đ. J.
† Milan M. Jovanović.     PDF    TXT 386
D. H.
† Ing. Ignacije Pelhan.     PDF    TXT 387
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Poziv gg. članovima J. Š. U. na uplatu članarine.     PDF    TXT 389
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Pravilnik o visini i načinu isplate odštete za eksproprisane šume i o odnosnom postupku.     PDF    TXT 390
Pravilnik o visini i načinu isplate odštete za eksproprisane šume i o odnosnom postupku.     PDF    TXT 390
 
NASTAVA I ISPITI
     
Ispit za administrativnu kancelarijsku službu III. kategorije u šumarskoj struci . .     PDF    TXT 397
 
LITERATURA a) Domaća
     
Narodna Šuma. Članci u prvom polugodištu 1931.     PDF    TXT 399

                UNDER CONSTRUCTION