broj: 8/1924        pdf (13,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Bilić Pavao (Sarajevo)
Gospodarenje u bos. i herceg. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje.     PDF    TXT 385
Ing. Sarnavka Roman (Srednje)
Nešto o stablima oštećenim šum. požarem     PDF    TXT 414
 
Bilješke.
     
S. R. B.
Pravo šumarskog osoblja na penziju     PDF    TXT 418
 
Literarni pregled.
     
Ing Miletić
Ing Dr Leo Tschermak : Waldordung     PDF    TXT 419
Ing Marinović
Joso Lakatoš: Industrija Hrvatske i Slavonije     PDF    TXT 421
 
Bilješke.
     
Dokinuće potpore J. Š. U.     PDF    TXT 423
Šivic
Prirodni varstveni park pri Sedmih triglavskih jezerih     PDF    TXT 423
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Stevan Ivanović
Carburant — National     PDF    TXT 424
 
Bilješke.
     
Varujte planinske cvetice     PDF    TXT 424
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika 5 sjednice JŠU. održane u Vinkovcima 16 i 17 jula 1924.     PDF    TXT 427

                UNDER CONSTRUCTION