broj: 8/1920        pdf (6,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše: Mirko Puk, kr. zem. šumarski nadzornik u m.
Pogrešno obračunavanje njemačke bačvarske gradje.     PDF    TXT 165
Piše nadšumarnik B. Hajek.
Protuodgovor odgovoru na „ispravak" formula g. Dr. Levakovića, u raspravi „O zaokruživanju promjera.     PDF    TXT 174
Piše: nadšumarnik B. Hajek.
Odgovor na „K´ članku „Moja tetivnica".     PDF    TXT 177
Napisao prof. Dr. A.Levaković.
K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.     PDF    TXT 179
Priopćio: Ing. forest Z. Turkalj
Pabirci momenklature za šumsku zoologiju.     PDF    TXT 186
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u inim časopisima. - Agrarna reforma i šume.     PDF    TXT 187
 
Društvene vijesti :
     
„Udruženje Jugosl. šumar. akademičara u Zagrebu".     PDF    TXT 189
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja i promaknuća     PDF    TXT 190
 
Prosvjeta:
     
1. Naredba kr. zemaljske vlade, povjereništva za prosvjetu i vjere od 7. VI. 1920. br. 20762., kojom se uređuje djelokrug predsjednika i dužnosti pojedinih članova ispitnih povjerenstava za obdržavanje šumarskih teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.     PDF    TXT 190
2. Povjerenstva za obdržavanje šumarskih teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.     PDF    TXT 194

                UNDER CONSTRUCTION