broj: 8/1907        pdf (8,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Ovogodišnja glavna skupština družtva     PDF    TXT 281
Razpravlja F. Kern
S kojih razloga nenapreduje šumarstvo i t. d.     PDF    TXT 289
Izvješćuje A. Rozmanith
Poučni izlet šumarskoga družtva u Kranjsku i austrijsko Primorje.     PDF    TXT 308
 
Različite viesti:
     
Natječaj za podpore djeci šum. činovnika. - Sa zagrebačke kr. šum. akademije. - U predmetu visoke šumarske škole kod nas. - Šumarsko družtvo za Bosnu i Hercegovinu. - Srpsko šumarsko udruženje. - Stogodišnjica državne šumarske obuke u Austriji. - Za unapredjenje šumarstva u Dalmaciji. - K pitanju namještenja domaćih sinova kod kr. državnih šumskih ureda u Hrvatskoj. - Ovogodišnje šumarske skupštine i izleti. - Nova naredba o polaganju višjih šum. državnih izpita u Austriji     PDF    TXT 322

                UNDER CONSTRUCTION