broj: 8/1902        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Novi naputak za omedjašenje, izmjeru i uredjenje gospodarenja u austrijskih državnih i zakladnih šumah.     PDF    TXT 465
Piše E. Laszowski
Rad kr. vieća za kraljevine Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju oko sačuvanja i gojenja šuma 1767.—1779.     PDF    TXT 480
Piše Jos. pl. Aue, kot. šumar imovne obćine križevačke.
Zastupanje u pravnim poslovima kod imovnih obćina.     PDF    TXT 503
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještenja     PDF    TXT 507
 
Različite viesti:
     
Trgovina sa šumskim proizvodima. — Industrija drva u godini 1901. — Štete od vihra u Maksimiru. — Viesti sa kr. šumarske akademije zagrebačke. — Pošumljivanje pjeskulja oko Budimpešte. — Rudarstvo u Hrvatskoj. — Šumarstvo i šumarska nastava u sjev. Americi. — Naše špilje. — Hrvatska u Japanu. — Budućnost raka potočara. — Stari jelen i divlja svinja. — Glede skupštine hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 509

                UNDER CONSTRUCTION