broj: 8/1899        pdf (8,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik
O racionalnijoj izradbi francuskih dužica.     PDF    TXT 393
Po Krache-u piše M. Dn.
O uzgoju košaračke vrbe.     PDF    TXT 414
Piše Vaclav Fuksa
Kojih se načela treba držati kod pošumljivanju pjeskulja ?     PDF    TXT 422
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i promaknuća     PDF    TXT 426
 
Družtvene viesti
     
Družtvene viesti     PDF    TXT 427
 
Dopisi:
     
Njekoliko rieči o §§. 26. i 27. zakona od 25./4. 1894., te §. 12. zakona od 26./3. 1894. — Lugarski izpiti .     PDF    TXT 428
Odgovor na pitanje stavljeno u 6. broju »Šumarskog Lista« od t. g.     PDF    TXT 431
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Izašle nove knjige. — Književna ocjena     PDF    TXT 432
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 436
 
Različite viesti i sitnice:
     
Zadnji slušatelji šumarstva u Križevcih. — Veleprodaja kod brodske imovne obćine. — Požar tvornice za izradbu drvne robe u Križevcih. — Štete od »Gubara« u šumama brodske imovne obćine. — Gradnja kr. Šum. ravnateljstva u Zagrebu. — Pfisterova impregnacija drva. — Ciena živeža od godine 1800. —1898. — Konservirauje drva pomoćju elektriciteta. — Novo željezo za hvatanje vrana i svraka. — Zemlja kao gorivo. — Nova plemenita riba u Europi. — Promjerka koja pokazuje zbroj temeljnica. — Pitanje o pošumljivanju na njemačkom posjedu u Africi.     PDF    TXT 439
Natječaji.     PDF    TXT 443
Oglas.     PDF    TXT 445
Prodaja stabala     PDF    TXT 446
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 447
 
     
Poziv i program za XXIII. redovitu glavnu skupštinu „Hrv.-slav. šumar. društva". (Priloženo).     PDF    TXT 448

                UNDER CONSTRUCTION