broj: 8/1896        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poziv i program za XX. redovitu glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 321
Piše Dragutin Hirc
Bjelogorica Gorskoga kotara.     PDF    TXT 335
Piše J. Ettinger
O sukanju stabalja.     pdf    TXT 349
Preveo J. K.
Iznimni položaj šume u gospodarstvenom životu naroda.     PDF    TXT 351
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Imenovanja okružnih šumara u kraljevini Srbiji. — Umrli. — † Ilija Landolt     PDF    TXT 363
 
Družtvene viesti:
     
Deputacija hrv.-slav. šumarskoga družtva kod preuzvišenoga gosp. bana. — Pristupili kao članovi u hrv.-slav. šumarsko družtvo     PDF    TXT 365
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Načelna riešitba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 13. lipnja 1896. broj 5587. ex 1896. glede pitanja o nadležnosti oblastih za presudjivanje prepora u prvoj molbi o pravoužitničtvu u šumah krajiških im. obćina     PDF    TXT 372
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 373
 
Sa drvarskog tržišta:.
     
Sa drvarskog tržišta:.     PDF    TXT 374
 
Sitnice:
     
Catalpa-drvo. — Kako ćemo sačuvati drvo od crvotočine     PDF    TXT 374
Važno za inžinire, mjernike i geometre!     PDF    TXT 375
Oglasi.     PDF    TXT 376

                UNDER CONSTRUCTION