broj: 8/1892        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Program na ovogodišnju po broju XV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavon. šumarskoga družtva, koja će biti od 11. do 13. rujna t. g. u gradu Varaždinu i okolici.     PDF    TXT 329
BONA - BUNIĆ, Marino
Kulturno-geografički opis hrvatsko-primorskoga „Krasa" u području modruško-riečke županije i njegovo pošumljenje iz autonomnoga budgeta     PDF    TXT 331
Piše Mat. J. Dudan
O racionalnijem njegovanju mladih šumskih nasada.     PDF    TXT 353
„Fagus žutija" (zlatica), nova suvrst (varieteta) bukve u Srbiji.     PDF    TXT 364
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumski požari. — Zakup obćinskih lovišta.     PDF    TXT 367
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba hrastovih stabala.     PDF    TXT 369
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
„Forstliche Betriebslehre."     PDF    TXT 369
 
Sitnice:
     
Stipendij. — Umirovljen. — Vihar uništio šumu. — Vanredna lovina. — Tragična smrt lugara otočke imovne obćine Matije Špoljarića. — „Nona" (borov prelac). — „Sküs" u šumarstvu. — Kratka crtica o koristi šuma po narodno blagostanje. — Veimutov bor pokazuje kakovo će vrieme biti. — Učuvanje (konserviranje) drva. — Čudnovato ali istinito. — O rak-rani na dubu. — Povišenje plaće državnih šumara.     PDF    TXT 371
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 376

                UNDER CONSTRUCTION