broj: 8/1888        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poziv i program k XII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva.     PDF    TXT 317
Odnošaji u prvobanskoj imovnoj obćini.     PDF    TXT 352
Napisao Gj. Koča, nadšumar
Gubar (Ocneria H. S. dispar).     PDF    TXT 360
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora     PDF    TXT 364
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kralj. županijske oblasti u Zagrebu od 5. lipnja t. g br. 7349.     PDF    TXT 364
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada zatražena. — Lov na zeca s purani. — Kirgižka sadža.     PDF    TXT 366
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Promaknuće. — Iz Dalmacije     PDF    TXT 367
 
Sitnice:
     
Central-Bureau für den Waldgüter- und Waldproducten-Verkehr in Wien. — Pošumljenje krasa na zakonskoj podlozi. — Trgovina sa drvom u Norvežkoj. — Novčani dohodak iz državnih šuma u Francuzkoj godine 1887.     PDF    TXT 368
Potvrda o uplaćenih novčanih iznosih. — Objava glede izdanja hrv.-šumar. koledara za g. 1889. — Izpravak. — Dopisnica uredništva.     PDF    TXT 371

                UNDER CONSTRUCTION