broj: 8-9/1981        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* upute autorima     povijest    digitalizacija
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P. UDK.634.02 (479.13) Quercus borealis maxima Sarg.
Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske     PDF    TXT 331
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ranogajec, B., Terzin, V. UDK: 634.03 — 331.024.35.001
Istraživanje uzroka različitih učinaka na poslovima sječe i izrade drva     PDF    TXT 353
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Kale, B. UDK: 502.7 : 331.87.008 (497.13)
Obilježja, djelatnost i status nacionalnih parkova u Hrvatskoj     PDF    TXT 363
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I.
Šume i šumarstvo Kube.     PDF    TXT 381
 
IZVORI ZA POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
     
Piškorić O.
V. Morosini: Catastico generale Boschi della Provinzia dell´Istria     PDF    TXT 393
 
RAZNO
     
Golubović, U.
Radna organizacija »Nacionalni park Plitvice« — osnovna podloga gospodarskog napretka Like     PDF    TXT 397
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Vidaković, M.
Tompa Karoly: — Sziklai Oszkar: Erdeszeti növenynemesites, Budapest, 1981     PDF    TXT 400
Piškorić, O.
Revue forestiere française, XXXIII, 1981, br. 1. i 2. . .     PDF    TXT 401
 
IN MEMORIAM
     
Topić, V.
JEDLOWSKY, dr Dušan     PDF    TXT 403
Strineka, M.
KOROŠEC, Mijo, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 406

                UNDER CONSTRUCTION