broj: 8-9/1981        pdf (10,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P. UDK.634.02 (479.13) Quercus borealis maxima Sarg.
Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske     PDF    TXT 331
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ranogajec, B., Terzin, V. UDK: 634.03 — 331.024.35.001
Istraživanje uzroka različitih učinaka na poslovima sječe i izrade drva     PDF    TXT 353
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Kale, B. UDK: 502.7 : 331.87.008 (497.13)
Obilježja, djelatnost i status nacionalnih parkova u Hrvatskoj     PDF    TXT 363
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I.
Šume i šumarstvo Kube.     PDF    TXT 381
 
IZVORI ZA POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
     
Piškorić O.
V. Morosini: Catastico generale Boschi della Provinzia dell´Istria     PDF    TXT 393
 
RAZNO
     
Golubović, U.
Radna organizacija »Nacionalni park Plitvice« — osnovna podloga gospodarskog napretka Like     PDF    TXT 397
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Vidaković, M.
Tompa Karoly: — Sziklai Oszkar: Erdeszeti növenynemesites, Budapest, 1981     PDF    TXT 400
Piškorić, O.
Revue forestiere française, XXXIII, 1981, br. 1. i 2. . .     PDF    TXT 401
 
IN MEMORIAM
     
Topić, V.
JEDLOWSKY, dr Dušan     PDF    TXT 403
Strineka, M.
KOROŠEC, Mijo, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 406

                UNDER CONSTRUCTION