broj: 8-9/1942        pdf (11,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ISKORIŠTAVANJE ŠUMA
     
Ing. St. Flögl
Dinamika šumske željeznice     PDF    TXT 225
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. Zl. Vajda
Razmatranja o nekim uređajnim problemima prebornih šuma.     PDF    TXT 250
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. P. Fukarek
Jedan prilog praktičkoj primjeni biljne sociologije u šumarstvu.     PDF    TXT 258
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. P. Fukarek
Bosansko-hercegovačka seoska kola.     PDF    TXT 261
 
KNJIŽEVNOST c) časopisi
     
Glasnik za šumske pokuse knj. 8.     PDF    TXT 267
P.
Ekonomist godina VIII. br. 1.—5.     PDF    TXT 267
 
KNJIŽEVNOST a) domaća
     
P.
O. Opitz: Drvarska zavala, prilog geomorfologiji zapadne Bosne.     PDF    TXT 268
 
POVIJEST HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
P.
Prvi izlet Hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva.     PDF    TXT 268
 
RAZNO
     
Ing. A. Abramović
Ministrom narodnog gospodarstva imenovan je sveuč. prof. Dr. J. Balen,     PDF    TXT 273

                UNDER CONSTRUCTION