broj: 8-9/1928        pdf (12,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dr Žarko Miletić
Šuma visokoga krša     PDF    TXT 329
 
PROMETALA — ZGRADARSTVO — BUJICE.
     
Ing. L. Haneise
O bujicama na Kršu.     PDF    TXT 340
 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Inž. L. Petrović
Organizacija šumarske policije i nadzora.     PDF    TXT 348
 
NASTAVA
     
O fakultetima i studiju šumarske privrede     PDF    TXT 359
 
GEOGRAFIJA, KLIMATOLOGIJA.
     
Inž. L.Petrović
Uticaj šume na klimu i meteorološka opažanja.     PDF    TXT 363
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Šumarstvo na prvoj privrednoj izložbiu Skoplju     PDF    TXT 367
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Le Karst Yougoslave     PDF    TXT 369
Ing. A. Šivic: Gozdarstvo v ljubljanski oblasti leta 1926. i 1927.     PDF    TXT 372
Dr. F. Podbrežnik: Les corps hurniques dans les charbons     PDF    TXT 373
Dr. F. Podbrežnik: Etudes des colorations de la membrane lignifiée     PDF    TXT 373
M. Gračanin: Ortophosphorsaüre und Keimfähigkeit der Samen     PDF    TXT 373
 
LITERATURA: b) Strana
     
Jan Frič: Lesni pozemkovâ reforma     PDF    TXT 373
W1adislav Jedlinski: O naturialnym zasiagu swierka     PDF    TXT 373
Wladislav Jedlinski: Asocjacje roslinne     PDF    TXT 373
Wladislav Jedlinski: Nowoczesne ideje w dzicdzinie urzadzania lasu i jego gozpodarztva     PDF    TXT 373
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Pravilnici za društvene rasadnike     PDF    TXT 374
Odlomak iz zapisnika odborove seje Podružnice J. Š. U. v Celju     PDF    TXT 378

                UNDER CONSTRUCTION