broj: 8-9/1909        pdf (12,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Obračun o novčanoj vriednosti redovitih i vanrednih prihoda iz šuma zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 318
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umirovljenje. — Premještenja. — Umro.     PDF    TXT 329
 
Društvene viesti:
     
Zapisnik spisan dne 9. svibnja 1909. u „Šumarskom domu" u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora. — Zapisnik spisan dne 27. lipnja 1909. u Šumarskom domu u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora. — Izvješće o redovitoj XXXIII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva, koja je obdržavana na 8. kolovoza 1909. u Zagrebu. — Izlet članova hrv.-slav. šumarskoga društva u grad Petrinju i njegovu šumu „Kotar". — Zapisnik XXXIII. redovite glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga društva, obdržavane u dvorani „Šumarskoga doma* dne 8. kolovoza g. 1909.     PDF    TXT 329
 
Zakoni i naredbe:
     
Troškovi izviđa u svrhu izdavanja izvoznica za drva sječena u privatnim šumama.     PDF    TXT 348
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Voćarstvo. — Gospodarska smotra. — Činovnička pragmatika. — Šumarski glasnik. — Ograničenje šuma u Srbiji.     PDF    TXT 349
Prodaja drva.     PDF    TXT 350
 
Iz upravne prakse :
     
Zamjeničko podupiranje imovnih obćina kod dražbovanja zapljenjenih šumskih proizvoda. — Dali ovlaštenik zemljištne zajednice smije prodavati doznačeno mu ogrievno drvo? — Načelnik upravne obćine ne može biti izabran za glavara zemljištne zajednice nalazeće se u obsegu dotične upravne obćine.     PDF    TXT 352
 
Različite viesti:
     
Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika. — Pakračko vlastelinstvo prodano. — Status bosan.-hercegovačkih šumarskih činovnika u godini 1911. — Izkaz o uplaćenoj članarini i upisnini p. n. gg. članova I. razreda i članova podupirajućih, te uplaćene predbrojnine za Šumarski list, u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 1909.     PDF    TXT 355

                UNDER CONSTRUCTION