broj: 8-9/1898        pdf (10,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Zikmundovsky.
Šumarski muzej u Zagrebu.     PDF    TXT 297
Piše A. Kern
Uređenje prebornih šumah.     PDF    TXT 300
Napisao prof. I. Partaš .
Hrast u visokoj šumi.     PDF    TXT 326
Piše Stankovečki
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881.     PDF    TXT 347
Piše V. Benak.
Odnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim i državnim šumarskim činovnicima.     PDF    TXT 349
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 354
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 22. veljače 1898. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 30. travnja 1898     PDF    TXT 354
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Načelna riešitba.     PDF    TXT 359
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko-lovački leksikon.     PDF    TXT 359
 
Različite viesti:
     
Dalnja k spoznavanju pitanja o pravoužitničtvu. — Osjeguranje blagajne proti provali. — Bosansko dioničko družtvo za unovčenje drveta u Tesliću. — Dušik i šumska vegetacija.     PDF    TXT 361
 
Sitnice:
     
Gubar (Ocneria dispar) u sjevernoj Americi. — Zaštitna šuma i šuma stavljena pod zabranu (Schutz- und Bannwald)     PDF    TXT 366
Zahvala     PDF    TXT 367
Oglas. Prodaja šumarskih knjiga uz sniženu cienu     PDF    TXT 368
Dražba hrastovih stabala     PDF    TXT 370
Traži se šumar. pristav     PDF    TXT 371

                UNDER CONSTRUCTION