broj: 8-9/1895        pdf (14,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Izvješće o redovitoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskoga društva po broju XIX. obdržavanoj u Slatini dne 10. do 13. kolovoza 1895.     PDF    TXT 307
Proračun.     PDF    TXT 326
Zaključni račun     PDF    TXT 328
Pravila za podignuće i upravu „šumarskoga domau u Zagrebu.     PDF    TXT 330
Kako ćemo osujetiti haranje bujica? Slobodan prevod po Hansu Seileru.     PDF    TXT 344
Piše Mijo Radošević.
Procjena šumskog ploda.     PDF    TXT 347
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 359
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik XIX. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane u Slatini 12. kolovoza 1895. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, obdržavane 24. ožujka 1895     PDF    TXT 359
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Oglašivanje dražba o prodaji surovina za drvotržce.     PDF    TXT 365
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 368
 
Lovstvo:
     
U lovu.     PDF    TXT 368
 
Različite viesti:
     
Izvještaj zemaljskog eksekutivnog izložbenog odbora o njegovom dosadanjem djelovanju. — Austrijsko državno šumarsko družtvo u Zagrebu.     PDF    TXT 371
 
Sitnice:
     
Opadanje lišća ili pogled u radionicu prirode. — Tovljenje kunića. — Cossus ligniperda. — Upliv šuma na broj pučanstva. — Obaranje stabala sa munjinom.     PDF    TXT 379
Prodaja hrastovih šuma     PDF    TXT 384

                UNDER CONSTRUCTION