broj: 8-9/1887        pdf (12,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Ubaviest i poziv p. n. gospodi članovom hr.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 337
Kako da se uredi šumarska služba političke uprave u Hrvatskoj.     PDF    TXT 350
Piše Drag. Nanicini
Oplodna sječa u šumah imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj.     PDF    TXT 365
Priobćio Vatroslav Rački
Tobolac pobiraka za šumara.     PDF    TXT 372
HEINZ, Antun
O klorozi bilja.     PDF    TXT 379
Podnio vlast. šumarnik Mijo Radošević
Predstavka na predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva glede tamanenja grabežljive zvjeradi.     PDF    TXT 384
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora našeg družtva.     PDF    TXT 388
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica visoke kralj. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 26. srpnja 1887. broj 25.053 u pogledu strogoga kontrolovanja drva, usječenih na privatnih zemljištih.     PDF    TXT 388
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspjeh dražbene prodaje u državnih šumah. — Dražbena razprava drva u šumah gjurgjevačke imovne obćine u Belovaru. — Kako nam stoji promet sa drvi.     PDF    TXT 389
 
Lovstvo:
     
Trovanje grabežljive zvjeradi sa strichninom. — Množina ubijene grabežljive zvjeradi.     PDF    TXT 390
 
Osobne viesti:
     
Promjene u kr. državnoj šum. upravi. - Promjena u upravi imov. obćina.     PDF    TXT 392
 
Sitnice:
     
Pitanje glede bukovine bez crvenoga srca. — Izpitno povjerenstvo i lugarski izpiti za područje kr. žup. oblasti u Požegi. — Ubio se zvierokradica iz neopreznosti. — Šumarske viesti iz Dalmacije. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih za školsku godinu 1886/7. — Crveno "Šumsko vino" — O stanju sedmogradskih šuma. — Izkaz sveukupnih troškova imovne obćine križevačke u Belovaru počam od njezina postanka od god. 1874. do uključivo konca godine 1886. — Zaključni račun imovne obćine križevačke u Belovaru za prometnu godinu 1886. — Povjerenstvo za uredjenje prava paše Dalmatinaca na Velebitu. — Račun potroška na šumsko-gojitbene radnje kod imovne obćine križevačke u Belovaru, počam od njezina postanka od god. 1874/5. do uključivo godine 1886.     PDF    TXT 392

                UNDER CONSTRUCTION