broj: 8-9/1886        pdf (14,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 337
U predmetu zakona o uredjenju uprave i gospodarenju šuma urbarskih imovnih obćina.     PDF    TXT 339
Piše J. Zezulka
Naši bukvici, njihova uporaba i unovčenje.     PDF    TXT 341
Piše J. Kozarac
O proriedjivanju šuma.     PDF    TXT 356
Čuvajmo i njegujmo šume.     PDF    TXT 359
Piše Mijo Krišković, kotarski šumar
Jedna o proračunavanju tjelesnine stojećih stabala.     PDF    TXT 366
Opetovano: „Zašto fraxinus excelsior" strašilo?.     PDF    TXT 391
 
Družtvene viesti:
     
Na znanje. — U oči glavne skupštine. — Odborska sjednica. — U predmetu reorganizacije šumarske obuke u Hrvatskoj.     PDF    TXT 402
 
Trgovačke viesti:
     
Promet s dužicami. — Šumske prodaje.     PDF    TXT 403
 
Naredbe i zakoni:
     
Pravo uživanja urb. šuma skopčano je nerazdruživo o posjed. — Zagoda kod šumskih prekršajah .     PDF    TXT 404
 
Lovstvo:
     
Ustanovljivanje starosti kod šarana ili krapa. — Borba sa veprom.     PDF    TXT 404
 
Knjižtvo:
     
Zoologija i Hrvati — O uzgoju i njegovanju cvieća. — Javna šumarska služba.     PDF    TXT 405
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
K statistiki šumskih prekršaja u području kr. podžupanija osiečkoj i požežkoj g. 1885.     PDF    TXT 406
 
Raznoliko:
     
Sa šumarske škole u Križevcih. — K pitanju upotrebljenja kažnjenika kod radnja oko pošumljenja na krašu. — Još jednom uredjenje „Bunarske drage" u Dalmaciji. — Lugarski izpiti.     PDF    TXT 406
 
Osobne viesti:
     
Umrli. — Natječaji. — Imenovanja .     PDF    TXT 407
Potvrda     PDF    TXT 408
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 408

                UNDER CONSTRUCTION