broj: 8-10/1978        pdf (22,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ZAŠTITA ŠUMA
     
P. Cindrić UDK 634.0.111:634.0.432
Meteorologija kao integralni dio organizacije zaštite šuma od požara     PDF    TXT 291
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
V. Stefanović UDK 634.0.181.1(497.15):634.0.176.1 Platanius acerifolia
Prvi prilog o ekološkom aspektu subspontanog širenja javorolisne platane (Platanus acerifolia Willd.) u kanjonu Une     PDF    TXT 298
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
M. Tortić UDK 582.284(497.1:210.5):634.0.181
Prilog poznavanju gljiva na drveću u obalnom području Jugoslavije     PDF    TXT 302
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Br. Begović UDK 634.0.6(497.15:634.176.1 Quercus spp.
O gospodarenju hrastovim šumama u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske uprave     PDF    TXT 311
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
D. Andrašić UDK 634.0.156.5(047):599.735.3(497.13)
Prethodni izvještaj o istraživanjima veličine šteta od jelenske i srneće divljači u šumama Šumskog gospodarstva »Hrast« u Vinkovcima     PDF    TXT 322
 
SAVJETOVANJE O ULOZI ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
     
M. Androić
Neke bioekološke karakteristike borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) i mogućnosti njegovog suzbijanja     PDF    TXT 333
R. Ćurić
Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma na primjeru šumskih kultura     PDF    TXT 342
H. Dizdarević
Uloga i značaj šumskih nasada u prigradskim područjima na hercegovačkom kršu i problemi njihova podizanja     PDF    TXT 346
 
ODJECI I OSVRTI
     
Š. Meštrović
Pravilnik o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređenje šuma u svijetlu šumarske znanosti .     PDF    TXT 352
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
M. Kalinić
Sto godina »Zemljoznanstva« Mije Kišpatića.     PDF    TXT 365
U. Golubović
Problemi rente kao dohodovne kategorije u socijalizmu     PDF    TXT 367
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Đ. Rauš i S. Matić
Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR     PDF    TXT 374
S. Slabak
Sajam šumske opreme »Elmia Loggis 77« u Jönköpingu u Švedskoj     PDF    TXT 378
 
NOVI ZAKONI I PROPISI
     
O. Piškorić
Iz Zakona o eksproprijaciji.     PDF    TXT 391
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
J. Kišpatić
Hočevar, S.: Hišne gobe (Gljive pokućarke)     PDF    TXT 393
J. Kovačević
Čanak, M., Parabucsk, S., Kojić, M.: Ilustrovana korovska flora Jugoslavije     PDF    TXT 393
O. Piškorić
GODIŠNJAK Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, vol. XXVIII i XXIX     PDF    TXT 393
O. Piškorić
GODIŠEN ZBORNIK PŠ fakulteta Univerziteta Skopje, Šumarstvo, knj. XXVII — 1975.     PDF    TXT 396
O. Piškorić
GODIŠNIK Šumarskog instituta Skopje, knj. XI     PDF    TXT 397
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
J. Kišpatić
BALOGH, A.: Trees of historical past im Hungary     PDF    TXT 399
J. Kišpatić
BALOGH, A.: Trees of historical past im Hungary     PDF    TXT 399
S. Opalički
Strana stručna literatura iz područja šumarske entomologije, ZAŠTITE ŠUMA, i fitofarmacije     PDF    TXT 406
 
IN MEMORIAM
     
O. Žunko
Rafael Mott, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 421
H. Prelesnik
Davorin Žeravica, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 423
O. Piškorić
Ilija Jankavić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 425
M. Strineka
Franjo Asaj, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 426
A. K.
Marinko Oreč, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 427
J. Đurđević
Ante Dubravac, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 428

                UNDER CONSTRUCTION