broj: 7/1962        pdf (8,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Z. Potočić
Neke tendencije ekonomskog kretanja na području Krša Jugoslavije     PDF    TXT 217
 
DENDROLOGIJA
     
J. Karavla
Prilog opisu nalazišta egzota i nekih forma naših autohtonih vrsta na području nekih zagrebačkih parkova     PDF    TXT 224
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Rajčić M.
Što će pridonijeti obnovi šuma na kršu?     PDF    TXT 243
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Knežević Đ.
Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu     PDF    TXT 245
Savjetovanje na II Plenumu SŠDH u Zagrebu 19. V 1962.     PDF    TXT 247
Mott R.
VII Sjednica U. O. SŠDH     PDF    TXT 250
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Anić M.
Mađarski stručnjak A. Majer o srašćivanju korijena šum. drveća     PDF    TXT 253
Anić M.
Pokusi u Mađarskoj o utjecaju auksina na zakorjenjivanje reznica topola iz sekcije Leuce     PDF    TXT 254
Anić M.
Jubilej jedne prastare ali vrlo interesantne botanike     PDF    TXT 254
Pelišek J
Atlas glavnih tipova tala ČSSR     PDF    TXT 255

                UNDER CONSTRUCTION