broj: 7/1962        pdf (8,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* upute autorima     povijest    digitalizacija
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Z. Potočić
Neke tendencije ekonomskog kretanja na području Krša Jugoslavije     PDF    TXT 217
 
DENDROLOGIJA
     
J. Karavla
Prilog opisu nalazišta egzota i nekih forma naših autohtonih vrsta na području nekih zagrebačkih parkova     PDF    TXT 224
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Rajčić M.
Što će pridonijeti obnovi šuma na kršu?     PDF    TXT 243
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Knežević Đ.
Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu     PDF    TXT 245
Savjetovanje na II Plenumu SŠDH u Zagrebu 19. V 1962.     PDF    TXT 247
Mott R.
VII Sjednica U. O. SŠDH     PDF    TXT 250
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Anić M.
Mađarski stručnjak A. Majer o srašćivanju korijena šum. drveća     PDF    TXT 253
Anić M.
Pokusi u Mađarskoj o utjecaju auksina na zakorjenjivanje reznica topola iz sekcije Leuce     PDF    TXT 254
Anić M.
Jubilej jedne prastare ali vrlo interesantne botanike     PDF    TXT 254
Pelišek J
Atlas glavnih tipova tala ČSSR     PDF    TXT 255

                UNDER CONSTRUCTION