broj: 7/1951        pdf (7,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. M. Prokopljević
Disproporcije u troškovima proizvodnje drveta na panju     PDF    TXT 245
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
ing. I. Lončar
Uzgoj bagrema u svrhu povećanja proizvodnje rudničkog drveta     PDF    TXT 250
 
MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA. TEHNOLOGIJA DRVETA
     
ing. F. Šulentić
Prilog unapređenju proizvodnje sandučara     PDF    TXT 255
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
ing. A. Urbanovski
Šumarski rotor-logaritmar     PDF    TXT 263
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE. DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
A. Funkl
Ing. Franjo Rainer: O vplivu gozdov na vodni režim     PDF    TXT 268
M. Anić
Prof. ing. A. Kauders: Podizanje i gajenje šuma     PDF    TXT 269
Z. Gračanin
Sedamdeset i pet godina prvog udžbenika pedologije na hrvatskom jeziku (1877—1951)     PDF    TXT 270
V. Beltram
Milorad Milošević-Brevinec: Seljačko pošumljavanje u nekim krajevima Srbije     PDF    TXT 271
J. Starčević
Vrijeme u radnom procesu     PDF    TXT 271
M. Lovrić
Vrijeme u radnom procesu     PDF    TXT 274

                UNDER CONSTRUCTION