broj: 7/1939        pdf (14,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. D. Afanasijev
Dve godine ekspresnih šuma.     PDF    TXT 333
Ing. V. Novak
O pogozdovanju z mladino.     PDF    TXT 354
Ing. S. Radulović
Molika na planinama Nidže-Kožuf.(ćir.)     PDF    TXT 372
 
RAZNO.
     
Ing. A. Ružić
Putovanja profesora i studenata Visoke šum. škole Eberswalde po Jugoslaviji jula 1938. god.     PDF    TXT 377
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Perušić
Tko može tumačiti odredbe Zakona o šumama.     PDF    TXT 394
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Odlikovanja:     PDF    TXT 398
 
LITERATURA b) Strana:
     
Ing. Z. Turkalj
Krutzsch-Loetsch: Hulzvorrats-inventur und Leistungsprüfung der naturgemässen Waldwirtschaft. Neudamm 1938.     PDF    TXT 400
 
PREGLED ČASOPISA.
     
Dr M. Anić
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1937.     PDF    TXT 407
 
ISPITI. NASTAVA.
     
Izvještaj Komisije za polaganje drž. struč. ispita činovničkih pripravnika šum. struke sa fak. spremom o uspjehu ispita održanog u maju 1939 g     PDF    TXT 408
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA.
     
Naredba Banske uprave u Zagrebu o zabrani bacanja pilovine u ribolovne vode.     PDF    TXT 411
Naredba Banske uprave u Zagrebu o zabrani bacanja pilovine u ribolovne vode.     PDF    TXT 411

                UNDER CONSTRUCTION