broj: 7/1938        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO.
     
Dr. J. Balen
† Prof. Ing. Todor Dimitrov.     PDF    TXT 349
 
ŠUMARSKA POLITIKA, PRIVREDA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. I. Oraš
Reorganizacija šumarske službe u dalmatinskom dijelu Primorske banovine.     PDF    TXT 352
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Ing. V. Delić
Glavnije vrste egzota na evropskom tržištu.     PDF    TXT 357
 
ŠUMARSKA POLITIKA, PRIVREDA I ZAKONODAVSTVO.
     
M. Knežević
Pojam i postajanje planina i planinskih pašnjaka.     PDF    TXT 362
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Ružić
čuvanje šuma u svjetlu naše administracije (Nešto odgovora).     PDF    TXT 374
 
LITERATURA: a) domaća
     
Ing. Z. Bunjevčević
Ing. M. V. Babić: Bukov prag, Hoče kraj Maribora 1938.     PDF    TXT 377
Dr. N. N.
Geodetski list 1937.     PDF    TXT 379
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
d) Zapisnik V. glavne skupštine skopske podružnice J. Š. U. održane 14. V. 1938. (ćir.)     PDF    TXT 380
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Unapređenja činovnika imovnih općina     PDF    TXT 384
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
O zakletvi potrebnoj za nošenje oružja prema § 136 i 137 Zakona o šumama     PDF    TXT 386
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
Zahvala udruženja iz Zemuna g. M. Boškoviću na prilogu od 500 Din. kojim je upisan Ing. T. Divjak članom utemeljivačem udruženja     PDF    TXT 386
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
S. J.
† Ing. Koloman Šaler.     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION