broj: 7/1935        pdf (13,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. Vojko Koprivnik
Pojam šume i šumskog zemljišta.     PDF    TXT 298
 
LITERATURA: b) Strana
     
Knjiga u bugarskoj šumi, Sofija 1934. Inž. Orestije Krstić     PDF    TXT 305
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA.
     
Prof. Ing. A. Kauders
Bilješke iz područja Inspektorata u Senju. (Pitomi kesten).     PDF    TXT 322
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Ing. O. Piškorić
Šuma kao prirodni i gospodarski objekat. Predavanje na zagrebačkoj Radio-stanici 5 XII 1934.     PDF    TXT 328
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA.
     
D. Veseli
Naš goli krš i njegovo pošumljavanje. Okosnica za pučka predavanja.     PDF    TXT 331
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Upravni odbor J. Š. U. na grobu blagopoč. uzvišenog pokrovitelja Nj. Vel. Kralja Aleksandra     PDF    TXT 338
 
Zapisnici odborskih sjednica i glavne skupštine:
     
c) Zapisnik IV. sjednice održane 2 VI 1935 u Beogradu     PDF    TXT 338
Pretstavka J. Š. U. g. Ministru šuma i rudnika u predmetu sanacije imovnih općina.     PDF    TXT 342
 
ZAKLADE.
     
Zaklada za potpore udovama i siročadi šumarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 god.     PDF    TXT 345
Zaklada za potpore udovama i siročadi šumarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 god.     PDF    TXT 345
Zaklada za uzgoj šumar. čuvarskog osoblja. Zaključni račun za 1934 g.     PDF    TXT 345
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. POVIJEST. ADMINISTRACIJA.
     
Rješidba Držav. savjeta o uračunavanju vremena provedenog kod Krajiških imovnih općina u drž. službu. (Povodom slučaja šum. savj. M. Kreča).     PDF    TXT 346
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
»Kratke pouke za šumarstvo«, izdanje Narodne šumarske knjižnice, pod redakcijom Ing. Sl. Baranca     PDF    TXT 350

                UNDER CONSTRUCTION