broj: 7/1934        pdf (11,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima J.Š.U. na pretplatu     PDF    TXT 313
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Ing. Stjepan Kanoti
Organizacija šumarske službe.     PDF    TXT 314
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. Milan Manojlović
Organizacija državnog šumskog gazdinstva u Poljskoj.     PDF    TXT 335
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Prof. dr. Petračić
Dr. K. Rübner: Die Pflanzengeographischen-ökologischen Grundlagen des Waldhaus, Neudamm 1934.     PDF    TXT 353
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Inž. Ilija Slijepčević
Inženjerska geologija dr. Milana Lukovića, Beograd 1933.     PDF    TXT 354
 
Zapisnici odborskih sjednica:
     
b) izvadak iz zapisnika III sjed. održane 16. IV. u Beogradu.     PDF    TXT 355
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Potreba prepisa rezime-a članaka na stroju .     PDF    TXT 362
 
LIČNE VIJESTI.
     
Promjena u ličnosti ministra šuma i rudnika     PDF    TXT 363
Promjena u ličnosti ministra šuma i rudnika     PDF    TXT 363
Jedna dvadesetgodišnjica.     PDF    TXT 363
 
Promjene u službi:
     
d) umirovljenja     PDF    TXT 366

                UNDER CONSTRUCTION