broj: 7/1932        pdf (16,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Poziv na 56 (XI) gl. red. skupštinu     PDF    TXT 409
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Ing. Stjepan Šurić
Poduzetnička dobit.     PDF    TXT 411
Inž. Slobodan Baranac
Kriza drvarske industrije.     PDF    TXT 416
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Izvještaj o konferenciji eksperata održanoj 25—28 aprila 1932 u ekonomskoj sekciji društva naroda u Ženevi u cilju proučavanja situacije na međunarodnom tržištu drveta.     PDF    TXT 425
 
LITERATURA b) Strana
     
Dr. Ž. Miletić
V. Stojanov: Prilog proučavanju bukovih šuma u centralnom Balkanu.     PDF    TXT 430
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Imenovanje članova ispitne komisije za adm. kanc. službu u šumarskoj struci     PDF    TXT 433
 
RAZNO
     
J. Jekić
Predavanja održana na godišnjem zboru Beogradske podružnice JŠU: Uvod u šum. poljopr. rečnik.     PDF    TXT 433
 
ENTOMOLOGIJA, OBRANA ŠUMA
     
Ing. T. Đurđić
Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području direkcije šuma Vinkovci.     PDF    TXT 438
 
RAZNO
     
T. Djurdjić
Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području d. š. Vinkovci.     PDF    TXT 438
Miloš P. Stefanović
Impregnisani i neimpregnisani pragovi.     PDF    TXT 460
 
LOV
     
Dr. Ing. Marinović
Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.     PDF    TXT 470
 
RAZNO
     
Dr. Marinović
Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.     PDF    TXT 470
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Šta treba da radi državna šumska uprava da bi državne šume mogla da preuzme u svoje ruke     PDF    TXT 475
 
RAZNO
     
Dr. Đ. Jovanović
Šta treba da radi državna šumska uprava da bi državne šume mogla da preuzme u svoje ruke.     PDF    TXT 475
 
LIČNE VIJESTI
     
Podružnica JŠU Ljubljana
† Vinko Travirka.     PDF    TXT 484
† Aleksandar Ugrenović     PDF    TXT 485

                UNDER CONSTRUCTION