broj: 7/1931        pdf (9,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193107 and arb=1 order by id

 
PROCJENA I UREĐIVANJE ŠUMA — BIOMETRIKA
     
Dr. Ž. Miletić
Smrekova prašuma binomske strukture na Vel. Vitorozi.     PDF    TXT 305
 
RAZNO
     
Ing. V. Strepački
O rentabilitetu odvodnjavanja bara u slavonskim šumama.     PDF    TXT 308
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA
     
Ing. Ž. Kovačević
Gubar i hrastove šume.     PDF    TXT 312
 
UZGOJ ŠUMA
     
Ing. M. Anić
O proređivanju šuma u šumskoj upravi Draganec.     PDF    TXT 319
 
RAZNO
     
J. Šafar
Ekskurzija studenata šumarstva u Zagrebu god. 1930.     PDF    TXT 327
 
LITERATURA b) Strana
     
Dr. Ž. Miletić
Dr. K. M. Müller: Aufbau, Wuchs und Verjüngung Südosteuropäiseher Urwälder.     PDF    TXT 328
Dr. Ž. Miletić
Nâvrh instrukce pro lesni hospodârské zarizeni v podniku čsl. statni lesy a statky (Projekat instrukcije za uređivanje šum. gosp. u čslov. šumama i dobrima).     PDF    TXT 335
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Sudovi za ograničavanje državnih šuma     PDF    TXT 343
 
NASTAVA I ISPITI
     
Državni stručni ispit za šumarsku službu     PDF    TXT 343
 
RAZNO
     
Promjene u organizaciji     PDF    TXT 343
 
LIČNE VIJESTI
     
Jov. M. Jekić
Živan Živanović.     PDF    TXT 344
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Natječaj za stipendije dvojici slušača šumarstva     PDF    TXT 347
Ekskurzija članova J. Š. U. kroz područje Šipada     PDF    TXT 347
 
RAZNO
     
Ing. J. Stanimirović
Šume u ratnim prilikama.     PDF    TXT 348
Ing. J. Stanimirović
Šume u ratnim prilikama.     PDF    TXT 348

                UNDER CONSTRUCTION