broj: 7/1930        pdf (8,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA
     
Ing. J. Batić
Sušenje jelovih i smrekovih šuma u Lici.     PDF    TXT 345
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
P. Bambulović
Djelokrug i rad šumske uprave.     PDF    TXT 349
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. N. N
Dr. D. Jovanović: Mehanička prerada drveta.     PDF    TXT 351
 
IZLOŽBE
     
Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani     PDF    TXT 353
Šumarsko-lovačka izložba u Ljubljani     PDF    TXT 353
 
LIČNE VIJESTI
     
Ing. S. Ferenčić
† Majer Mirko     PDF    TXT 357

                UNDER CONSTRUCTION