broj: 7/1923        pdf (14,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Zakon o šumama     PDF    TXT 409
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Nešto o približnom kubisanju stojećih crnogoričnih stabala     PDF    TXT 422
 
Lovstvo.
     
Ing. J. Balen
Nauka o lovu na šumarskom fakultetu     PDF    TXT 441
 
Literarni pregled.
     
Ing. Miletić
Dr. Nenadić: Računanje vrijednosti šuma i šumska statika     PDF    TXT 443
Nove knjige njemačke stručne literature     PDF    TXT 446
 
Šumska industrija i trgovina.
     
† D. Lončarić
Uvozna carina na drvo u Španiji     PDF    TXT 447
Cijena na zagrebačkom tržištu (u julu 1923.)     PDF    TXT 449
 
Bilješke.
     
V. Čmelik
Praktični državni šumarski ispit.     PDF    TXT 450
Ing. R.
Josip Ressel (K proslavi 130 godišnjice rodj. vel. izum. i našeg stručnog druga     PDF    TXT 453
Žrtev vestnega službovanja     PDF    TXT 454
Ugrenović
Internacijonalni kongres za agrikulturu     PDF    TXT 454
dr. Ugrenović
Prvi doktor šumarstva naših fakulteta     PDF    TXT 455
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Občni zbor podružnice Ljubljana J. Š. U.     PDF    TXT 456
Glavna godišnja skupština     PDF    TXT 456
Izkaz uplaćene članarine i pretplate u mjesecu aprilu i maju za god. 1922. 1923. 1924.     PDF    TXT 457
 
Naredbe.
     
Naredba Ministarstva šuma i rudnika, kojom se uređuje način i obaveza polaganja ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku službu u Kralj. S H. S.     PDF    TXT 459
Obvestilo članom gozdnim posestnikom o postopanju pri odmerjanju davkov     PDF    TXT 465

                UNDER CONSTRUCTION