broj: 7/1922        pdf (14,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci.
     
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Osmi juna 1922     PDF    TXT 427
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
† Prof. Franjo Šandor     PDF    TXT 427
Ing. Ferd. Holl (Sarejevo)
Jednostavni visomjer     PDF    TXT 432
Ing. Petar Rohr (Našice)
Eksproprijacija velikih šum. posjeda     PDF    TXT 435
Jov. M. Jekić (Skoplje)
Nešto o šumarstvu u Francuskoj     PDF    TXT 458
Ing. Janko Urbas (Maribor)
Pohorje     PDF    TXT 464
 
Literarni pregled.
     
Ugrenović — Marinović
Prikaz stručne literature     PDF    TXT 470
Krajevni repertorij za Slovenijo     PDF    TXT 473
 
Lovstvo.
     
Ružić
Duhovske priredbe u Ljubljani     PDF    TXT 474
 
Bilješke.
     
Glavna godišnja skupština udruženja inž. i arhitekta     PDF    TXT 475
Šumarski dom     PDF    TXT 477
Deputacija J. Š. U. na vjenčanju NJ. V.     PDF    TXT 478
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Zapisnik občnega zbora gozdarskega društva v Ljubljani     PDF    TXT 479
Izvadak iz zapisnika V. sjednice užeg odbora J. Š. U.     PDF    TXT 485
Ing. Marinović
Za popularizovanje šumarstva     PDF    TXT 490
 
Naredbe.
     
Zavod za primijenjenu zoologiju     PDF    TXT 491

                UNDER CONSTRUCTION