broj: 7/1912        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191207 and arb=1 order by id

 
     
Napisao za »Š. L.« A. Mahr, nadšumar u Hochenbergu u Dol. Austriji
Spuzaljka za drvo iz užeta od žice.     PDF    TXT 259
Piše A. Kauders
Nješto o prirastu u visinu crnog bora u kraškim kulturama našeg Primorja.     PDF    TXT 269
Piše G. Petroff
Šumarstvo u Bugarskoj.     PDF    TXT 273
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja — † Dr. Ludwig Dimitz.     PDF    TXT 276
 
Društvene vijesti:
     
Glavna skupština hrv.-slav. šum. društva. — Zapisnik reviz. odbora od 20. lipnja 1912. spisan u društvenim prostorijam šumar, doma u Zagrebu. — Uplata članarine. — Knjižnica hrv.-slav. šumar, društva u Zagrebu. — Nacrt proračuna za godinu 1913. predložen XXXVI. redovitoj glavnoj skupštini društva. — Zaključni račun imovine hrv.-slav. šum. društva koncem g. 1911. — Zaključni račun pripomoćne zaklade koncem g. 1911. — Bilanca. — Zaključni račun zaklade utemeljene u spomen pok. Andrije Borošića.     PDF    TXT 277
 
Različite vijesti :
     
Radni program kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade. — F. Jergitsch i Sinovi.     PDF    TXT 286
Natječaj. — Uspjesi dražbe stabala. — Oglasi.     PDF    TXT 289

                UNDER CONSTRUCTION