broj: 7/1909        pdf (7,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Naučna osnova kr. šumarske akademije u Zagrebu.     PDF    TXT 241
Zaključni račun hrv.-slav. šum. društva i Köröskenijeve pripomoćne zaklade koncem godine 1908.     PDF    TXT 260
Nacrt proračuna za godinu 1910. predložen XXXIII. redovitoj glavnoj skupštini društva.     PDF    TXT 262
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja. — Ispravak.     PDF    TXT 264
 
Društvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. društvenoga odbora. — Ovogodišnja redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga društva.     PDF    TXT 264
 
Zakoni i naredbe :
     
Novi naučni i ispitni red za slušače šumarstva u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu.     PDF    TXT 265
 
Iz upravne prakse :
     
Dostalac nekretnina na javnoj dražbi stiče i ovlašteničko pravo, koje je s istima skopčano. — Prinos k tumačenju §§ 6, 9. i 22. zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica i §-a 442. o. g. z. — Prinos tumačenju § 24. šum. zakona u pogledu nadležnosti političkih oblasti.     PDF    TXT 269
 
Različite viesti:
     
Državni ispit osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Šumarska (lugarska) škola u Sarajevu. — Obća XI. skupština ruskih šumara. — Društvo gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Obaviest glede novoga načina odašiljanja društvenoga lista. — Podjelenje doktorske časti šumarima. — Izložba peradi i kunića — Za podjelenje podpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika. — Šumski požari u pisarovinskom kotaru. — Gusjenice. — Grabrovina. — Henrich Mayer „Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i -Slavonije. — Izkaz članova „Pripomoćne zaklade utemeljene na uspomenu nadšumara Vladoja Köröskeny-a".     PDF    TXT 271

                UNDER CONSTRUCTION