broj: 7/1908        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Zaštitni okoliš vrela gospičkoga vodovoda.     PDF    TXT 253
Priobćuje F. Ž. K.
Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva. II. Dio     PDF    TXT 258
 
Družtvene viesti :
     
Odgoda ovogodišnje redovite glavne skupštine družtva. - Zapisnik izvanredne odborske sjednice uprav, odbora družtva od 21. lipnja o. g. — Erate corige. — U predmetu pitanja družtvenoga muzeja.     PDF    TXT 284
 
Različite viesti:
     
Natječaj za podieljenje podpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kralj. Hrv. i Slav. — Natječaj glede izdanja podpore iz zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika. — Agronomski fakultet u Beogradu. — Umro Josip Iskra. — Ovogodišnje skupštine kranjsko-primorskog i češkog šum. družtva. — Samoubojstvo.     PDF    TXT 290

                UNDER CONSTRUCTION