broj: 7/1904        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Divjak.
Izmjene i dopune u srpskom zakonu o šumama.     PDF    TXT 361
Piše A. Ugrenović, stud. for.
Fotografija u dendrometriji     PDF    TXT 372
Piše Jos. pl. Aue, kot. šumar imovne obć. križ.
Lugarnice i uniforme!     PDF    TXT 389
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 400
 
Različite viesti :
     
Ekskurzija austr. držav. šumar. družtva Švedsku i Norvežku. — Zbor srpskih šumara. — O lovačkim remizama. — Zvjerinjak izložbe u St. Louisu u Americi. — Ruska Azija. - Radnje Niemaca oko pošumljivanja u Kiaočau. — Razvoj šumarske nastave u Englezkoj. — „Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu". — Pozor lovci. — Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke     PDF    TXT 403
Priposlano.     PDF    TXT 416
Priposlano.     PDF    TXT 416

                UNDER CONSTRUCTION