broj: 7/1903        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Gašo Vac, kr. kot. šumar
Gradjevna potreba drva suovlaštenikah zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 333
Kosović Bogoslav
Uredjenje ponorah     PDF    TXT 355
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanja     PDF    TXT 358
Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavanoj 7. travnja 1903     PDF    TXT 358
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 361
Promet i trgovina     PDF    TXT 362
Iz upravne prakse     PDF    TXT 369
Različite viesti: Štete od zareznika. - Više šumarsko učilište u Bieli (Weisswasser) u Češkoj. - Uzgoj običnoga oraha u šumama u Njemačkoj, - Štete od smrekovoga pisara u području imovne obćine križevačke. - Viesti iz kr. šumarske akademije - Štetnik u našim vinogradima     PDF    TXT 372
Oglasi dražbe i obaviesti     PDF    TXT 376
Poziv i program za XXVII. redovitu glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva i s njom spojenog naučnog izleta u Bosnu i Dalmaciju     PDF    TXT 379
Molba na sve čovjekoljube     PDF    TXT 380

                UNDER CONSTRUCTION