broj: 7/1902        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
† Adolfo Danhelovsky     PDF    TXT 393
Piše Pavao Dianovszky, kr. drž. nadšumar
O onim uzrocima, koji su na umanjivanje vriednosti privatnih šuma uplivali.     PDF    TXT 437
Piše S. Milutinović.
Šumarske viesti o sibirskoj Rusiji.     PDF    TXT 443
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještenja.     PDF    TXT 450
 
Različite viesti:
     
Skupština kranjsko-primorskoga šum. družtva. — Prvotna produkcija u g. 1901. — Izpit lugarskih kandidata u Topuskom. — Novi preparator. — Zvjerokradice u austrij. alpinskim predjelima. — Šljuke u Hrvatskoj legu. — Čudo prirode. — Ukinuće „merine" u Srbiji za drva. — Agrume u Italiji. — O naučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke. — Unovčivanje odpadaka. — Ruski držav. nadšumari na naučnom putovanju. — Glede ovogodišnje skupštine hrv.-slav. šum. družtva.     PDF    TXT 453

                UNDER CONSTRUCTION