broj: 7/1900        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Vaclav Fuksa
Šumsko-poljsko gospodarstvo, naročito kod gjurgjevačke imovne obćine.     PDF    TXT 383
Priobćio D. Nanicini
Obskrba privatnih činovnika u starosti.     PDF    TXT 393
Piše B. Hajek
Tetivnica.     PDF    TXT 410
Piše Manojlo Divjak
Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod krajiških imovnih obćina?     PDF    TXT 415
Piše Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
XI dnevni razred u šumarsko-tehničkoj službi. (Dopis).     PDF    TXT 422
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja i premještanja.     PDF    TXT 425
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, od 22. svibnja 1900 br 11729, upravljena na županijske upravne odbore, kojom se uredjuje molbeni tečaj kod izdavanja odluka tičućih se pravoužitničtva kod imovnih obćinah u bivšoj Vojnoj Krajini. - Naredba kr. zem. vlade od 10. lipnja 1900. br. 34.311, kojom se od 1. srpnja 1900. obustavlja izplata nagrada iz zemalj autonomnega proračuna za lisice, divlje mačke, kune i tvorce .     PDF    TXT 425
 
Različite viesti i sitnice :
     
Iz proračuna državnog šumarstva za god. 1900. — Uvjeti primanja u francuska šumarsku akademiju u Nancy´u. — Presušenje Popova polja u Hercegovini. — Porotnikom za šumarstvo na parižkoj izložbi. — Za poučni izlet u Bosnu. Poučno putovanje slušatelja gospodarstva na Križevačkom zavodu. — Moderna šumska prometila u Bosnoj. — Šumarska akademija o Evoisu u Finskoj. - Plaća jednoga šumarnika prije 300 godina. — Podpore iz „pripomoćne zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika". — Hrvatski dužičarski radnici u Americi.     PDF    TXT 430

                UNDER CONSTRUCTION