broj: 7/1898        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše M. Radošević, šumarnik.
Prociene hrastovine za prodaju.     PDF    TXT 249
Napisao Dr. A. Goglia.
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 257
Priobćio Fr. Ivić, sluš. šumarstva
Nešto o izradbi i trgovini šljivarskih i pekmezarskih bačava te o dužicama iste.     PDF    TXT 267
Piše Dragutin Hirc
Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore.     PDF    TXT 271
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. Imenovanja kod državnoga šumarstva. — Umro.     PDF    TXT 289
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. gumarskog družtva.     PDF    TXT 290
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Svim kr. županijskim oblastima, gradskim poglavarstvima u Zagrebu, Varaždinu, Osieku i Zemunu, te svim povjerenikom, odnosno zamjenikom vlad. povjerenika za imov. obćine bivše Voj. Krajine     PDF    TXT 294
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 294
 
Sitnice:
     
Množina topline, koju pojedine vrsti drvlja za svoj razvoj potrebuju. — Šumarska centralna postaja u Šćavnici.     PDF    TXT 295

                UNDER CONSTRUCTION