broj: 7/1896        pdf (10,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Pavle Barišić, nadšumar-procjenitelj
Šumarske viesti sa milenijske izložbe u Budimpešti.     PDF    TXT 257
Piše J. Ettinger
Nješto o razvitku lepka (Loranthus europaeus) i imele biele (viscum album) i imele žute (viscum exycedri).     pdf    TXT 296
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Odlikovanje.     PDF    TXT 299
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane 10. kolovoza 1895. u Slatini. — Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane 6. listopada 1895. u Zagrebu     PDF    TXT 300
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Sa drvarskog tržišta:     PDF    TXT 306
 
Različite viesti:
     
Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo. — Posjet Njeg. Veličanstva u hrv.-slavonskom paviljonu. — Uredjenje bujica u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Najnovija izkustva o hruštu. — Najnovije o srni i hrani joj. — Pripitomljene divlje patke. — Uporaba lipovog drva u ruskim krunskim šumama pokrajine Tula     PDF    TXT 306
 
Sitnice:
     
Ubili zmijurinu. — Bugarski šumari. — Razdioba voćaka. — Proračuni krajiških imov. obćina za god. 1896. — Zaključni račun zajedničke mirovinske zaklade činovnikah krajiških imovnih obćinah za god. 1895. — Izkaz o ubijenoj grabežljivoj zvjeradi i u to ime iz zemaljskih sredstava izplaćenoj nagradi u god. 1894. i 1895.     PDF    TXT 314
Natječaj     PDF    TXT 318
Dopisnica predsjedničtva.     PDF    TXT 318

                UNDER CONSTRUCTION