broj: 7/1895        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poziv za XIX redovitu glavnu skupštinu hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 269
Piše šum. nadsavjetnik Dr. Fürst. Preveo M. G —ć.
Nješto iz prakse o proredjivanju i klaštrenju. Dnevna pitanja iz sadjenja šuma.     PDF    TXT 270
Piše Milan Drnić, zemalj. stipendista za ribogojstvo, sada u Sisku.
Šumarstvo i ribogojstvo.     PDF    TXT 276
 
Lovstvo:
     
Hoćemo li slabe srndače postrieljati?.     PDF    TXT 286
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo;.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo;.     PDF    TXT 286
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 286
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Iz izviešća trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju u Osieku. — Prodaja drva u Kavkazu. — Izvoz drvenine iz Rieke u prva tri mjeseca 1895     PDF    TXT 287
 
Različite viesti:
     
Šumarsko udruženje u Budapešti — Kranjsko-primorsko šumarsko družtvo     PDF    TXT 291
 
Sitnice:
     
Kako se najbolje popunjuju praznine, koje su nastale u bukvicih kod naravnog pomladjivanja? — Upliv prozrake (progaljivanja) na prirast u debljinu kod jele. — Ogromna jela. — Kameno ulje (petrolej) kao sredstvo za natapanje drva. — Jarebica u Hrvatskoj. — Medenje četinjača. — O usušenju drveća. — Dali je bolje pohraniti drvo sa korom ili bez kore? Krmitba goveda hrastovim lišćem     PDF    TXT 299
Izkaz o uplaćenoj članarini     PDF    TXT 302
Natječaj     PDF    TXT 304
Oglasi.     PDF    TXT 305
Izpravak     PDF    TXT 306

                UNDER CONSTRUCTION