broj: 7/1892        pdf (8,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše M. J. Dudan
O gojenju gomoljike ili jelen-gljive.     PDF    TXT 289
Piše M. Obradović-Ličanin
Važnost šuma sa zdravstvenog (hygijenskog) gledišta.     PDF    TXT 293
Christenova i Rubova mjerača za visine     PDF    TXT 303
Izvješće o stanju šumske uprave sa II. polugodište 1891. u području modruško-riečke županije     PDF    TXT 309
 
Družtvene viesti:
     
U korist družtvene pripomoćne zaklade. — U korist zaklade družtvenoga doma.     PDF    TXT 321
 
     
Količina ubijene grabežljive zvjeradi za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 321
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 322
 
Sitnice:
     
Odlomak iz izviešća o stanju uprave županije zagrebačke u II. polugodištu 1881. — Žalostili odnošaji uslied haranja šuma i pašnjaka u okolici Slunjskoj. — Vojvodkinja zvjerokradica. — Doba za obaranje (sječnju) stabala. — Naslov svršenih slušatelja na c. i kr. školi za zemljotežtvo u Beču. — Novi šumarsko-geodetski universalni nastroj (instrumenat). — Barthova sadiljka.— Moda u porabi drva.     PDF    TXT 322
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 328

                UNDER CONSTRUCTION