broj: 7/1890        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Kesterčanek Ž. Fran
Poziv i program za XIV. glavnu skupštinu hrvat.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 289
Piše Vinko Benak, nadšumar II. banske imovne obćine
Šuma "Kotar" grada Petrinje.     PDF    TXT 291
Obradović Milan - Ličanin
Sa gospodarsko-šumarske izložbe u Beču     PDF    TXT 301
Vaclav Fuksa
Crtice iz povjesti šćavničke šumarske akademije.     PDF    TXT 305
ac G.
Pismo iz stubičkog kotara.     PDF    TXT 311
Obradović Milan - Ličanin
Je li Symbiosa, koja pravljenju Mycorhize vodi, na mladim omorikama škodljiva?     PDF    TXT 317
 
Razne viesti
     
Kao članovi utemeljitelji pristupiše. - Družtvenoj pripomoćnoj zakladi pristupiše. - Zajednički izlet družtvenih članova na bečku šumarsku i gospodarsku izložbu. - Šumarski odjel jubilarne zemaljske izložbe. - Pokriće troškova ovogodišnje glavne skupštine.     PDF    TXT 321
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Odobrenje izvanrednog proračuna u investicionalne svrhe. - Naredba kr. hrvatsko-slavon.-dalm. zemaljske vlade. - Naredba od 7. lipnja 1890. br. 3330. glede ujednostručenja računarskog računovodstva kod imovnih obćina. - Naredba glede sastavka elaboratu za mostogradnje od 19. svibnja 1890. broj 7811. - Naredba glede od službe odpuštenih činovnika, da se opet neušuljaju u obćinske službe     PDF    TXT 322
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Motriocem ptičjega svijeta.     PDF    TXT 326
 
Osobne viesti
     
Imenovanje i premještenje. - Aleksander Perrin     PDF    TXT 326
 
Sitnice
     
Barbarizam. - Ettingerov štap za sadnju. - Pfisterov stroj za impregniranje bukovine. - Šumarsko-gospodarski kongres u Beču. - Drveća s bielikom. - Crni brzan. - Uporaba orla kod Kirgiza. - O lukavosti i razboritosti nekojih životinja. - Lov na pticu grabilicu pomoću u šare. - Okamenjene šume. - Kazalo odaljenosti pojedinih mjesta na Dunavu, Dravi i Savi. - Postotak higromatičke vode kod raznih vrsti drveća. - Izkaz. - Zaključni račun     PDF    TXT 327
Okružnica i molba. - Objava predsjedničtva družtva. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 333

                UNDER CONSTRUCTION