broj: 7/1888        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Predlog sa zakon o šumama.     PDF    TXT 277
Kritično razmatranje o djelu „Handbuch der Forstwissenschaft" od dr. Tuisko Lorey-a     PDF    TXT 291
Piše Iv. St
Pismo iz Slavonije.     PDF    TXT 298
Piše J. E.
Nasad omorike u perivoju Tuškancu.     PDF    TXT 300
Da li i voćke koristno u šumi uspjevnju?.     PDF    TXT 302
 
Družtvene viesti:
     
Na poziv k ovogodišnjoj glavnoj skupštini. — Uplata zaostale članarine. — Novi članovi šumarskoga družtva     PDF    TXT 305
 
Lovstvo:
     
Ubijena zvjerad na lovištih gospoštine čabarske i obćina tečajem god 1887. — O vremenu, o divljači i o lovu na vlastelinskom dobru preuzv. gospodje Stefanije Maylath u dolj. Miholjcu u prošloj i u ovoj godini     PDF    TXT 305
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 307
 
Sitnice:
     
Šumarske crtice iz moje okolice, ili čuvaj nas bože od takova šumarenja. — Tvornica pokućtva iz svinuta drva u Zagrebu. — Izvozni promet s drvi. — Nada u žirovinu. — Nesreća englezkih drvarskih trgovaca. — Spomen za pušače. — Orah (Juglans regia L.). — Kirgižka kekerička (Syrrhaptes paradoxus, Pall. ; Steppenhuhn, Fausthuhn). — Grčka i njezine šume. — Zaključni račun     PDF    TXT 307
Natječaj. — Traži mjesto šumarskoga pomoćnika. — Stanje družtvene blagajne. — Obaviest glede ovogodišnje glavne skupštine. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 315

                UNDER CONSTRUCTION