broj: 7-9/1958        pdf (20,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGOJ ŠUMA
     
Horvat I.
Prilog poznavanja borovih i smrekovih šuma male Kapele.     PDF    TXT 225
 
DENDROMETRIJA
     
Klepac D.
Funkcionalni odnos između debljine kore i prsnog promjera za naše važnije listopadne drveće.     PDF    TXT 251
 
UZGOJ ŠUMA
     
Simeunović M.
Fiziološko srašćivanje korjenja alepskog bora.     PDF    TXT 268
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Tomaševski S.
U kojim debljinskim razredima i na kojim ekspozicijama dolazi najveći broj jelovih sušaca i izvala.     PDF    TXT 278
 
UZGOJ ŠUMA
     
Hanzl D.
Proširenje jele na Papuku.     PDF    TXT 282
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zaključci III. Kongresa inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije.     PDF    TXT 291
Androić M.
Novi predsjednik i članovi predsjedništva Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije     PDF    TXT 301
Androić M.
Novi počasni član Saveza Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije     PDF    TXT 301
Perc Z.
Rijetki jubilej     PDF    TXT 301
 
NEKROLOZI
     
Perc Z.
Tomičić ing. Božidar     PDF    TXT 302
 
RAZNO
     
Klepac D.
Šesto zasjedanje potkomisije za koordinaciju mediteranskih šumarskih pitanja »Silva Mediterranea«     PDF    TXT 303
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Vajda Z.
Još jedan uspjeh u biološkoj borbi protiv štetnika (prema Scientific American, 1956.)     PDF    TXT 311
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Marić B.
Soljanik I.: Ekspozicija kao faktor pri pošumljavanju goleti u NR Srbiji     PDF    TXT 311
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Knežević Đ.
Utjecaj insektcida na ponik i sadnice (Les. hozj. 4/1958.)     PDF    TXT 313
Osnovne linije razvitka drvne industrije Sovjetskog Saveza (Les. hozj. 4/1958.)     PDF    TXT 316
Fukarek P.
Jedan značajan zbornik naučnih radova sa područja primjenjene biljne sociologije u šumarstvu i poljoprivredi (Angewandte Pflanzensoziologie 1954.     PDF    TXT 318
 
RAZNO
     
Anić M.
Prof. Pavari u Zagrebu     PDF    TXT 324
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Anić M.
Vyskot M.: Pesteni dubu, Praha 1958.     PDF    TXT 325
Dekanić I.
Gisela Jahn: Standörtliche Grundlagen für den Anbau der grünnen Douglasie (Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät der Universität Gottingen, Band 11     PDF    TXT 326
 
RAZNO
     
Knežević Đ.
Nevaljalo i bolje — Prilog šumarskoj terminologiji     PDF    TXT 328

                UNDER CONSTRUCTION