broj: 7-8/2018        pdf (15,28 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUME U SVJETLU NOVOGA ZAKONA O ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 349
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mladen Ognjenović, Ivica Čehulić, Ante Kaliger, Maja Križanec, Anamarija Laslo, Ivan Seletković, Nenad Potočić UDK 630* 114 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.1
Utjecaj poboljšivača tla „Herbafertil“ na uspijevanje Kineskog javora (Acer tataricum L. ssp. ginnala Maxim.)u rasadničkom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 351
Violeta Dimitrova UDK 630* 537 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.2
Zalihe biomase mrtvog drva u šumskim ekosustavima bukve (Fagus sylvatica L.) na području zapadnog Balkana, Bugarska     pdf    TXT     HR     EN 363
Michal Bugala, Zuzana Parobeková, Ján Parobek UDK 630* 180 + 564 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.3
Utjecaj ekoloških uvjeta na proizvodni potencijal sive johe     pdf    TXT     HR     EN 371
Sažetak
U radu se analizira produktivnost i osjetljivost rasta sive johe (Alnus incana (L.) Moench) u sastojini smještenoj na područja oko vodotoka u dolini Belianska, u orografskoj jedinici Velika Fatra Mts. (Slovačka). Cilj ove studije je na temelju dendrokronoloških metoda analizirati proizvodni potencijal sive johe uzduž visinskog uspona, kako bi se utvrdila uzročna veza proizvodnje i ekološkog optimuma, a u srvhu detektiranja klimatskih čimbenika koji utječu na rast sive johe. Uzduž visinskog raspona od 525–705 m n.v. na području istraživanja postavljeno je osam trajnih istraživačkih ploha (slika 1). Na svakoj plohi mjereni su prsni promjer (dbh) i visina stojećih stabala, čiji je dbh ≥ 8 cm te su odvojene jezgre pojedinih odabranih krošnji. Za mjerenje širine godova korišten je WinDENDROTM software. Pojedine serije godova sinkronizirane su tehnikom Skeleton crtanja i godišnji trend rasta određen je pomoću ARSTAN-a. Korelacija između standardne kronologije i srednjih mjesečnih klimatskih obilježja izračunata je za period 1969–2015 (slika 3). Značajna razlika prosječnom rastu temeljnice (BAIav) može se uočiti među različitim visinskim zonama (slika 2). Najveći BAIav (1661 ± 975 mm2y-1) uočen je u zoni na visini od 605 m asl (tablica 1). Konstantni pad srednje vrijednosti BAIav uočen je od te zone naviše, odnosno naniže s obzirom na nadmorsku visinu promatranih zona. Istraživanje osjetljivosti rasta na vanjske čimbenike pokazalo je generalno nisku osjetljivost promatrane populacije sive johe (tablica 3). Uopće, radijalni rast sive johe bio je značajno pozitivno uvjetovan jedino temperaturom tijekom travnja, a negativno uvjetovan količinom padalina prethodne vegetacijske sezone (tablica 3, slika 4). Na osnovi analize referentne godine može se ustvrditi da je promatrana populacija dva puta značajno pozitivno reagirala na klimatske uvjete (1970.g. i 1993.g.), a negativno samo jednom (2015.g.) (slika 5). Negativni rast u odnosu na referentnu godinu dogodio se za vrijeme vrućih i suhih vremenskih uvjeta, koji inače pogoduju rastu sive johe, ali je prethodna, ekstremno vlažna vegetacijska sezona izazvala oštećenja na korijenju. Iz toga slijedi da je stanje sustava korijena najznačajniji čimbenik glede radijalnog rasta te značajno ovisi o količini vode prethodne godine.

 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zdravko Dolenec UDK 630* 148.2 + 111
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.4
Rezultati dugogodišnjeg monitoringa nesidbe plavetne sjenice (Cyanistes caeruleus L.) u listopadnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 381
Ebubekir Gündogdu UDK 630* 451 + 153
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.5
Novi lokalitet pridolaska tvora (Mustela putorius L.) u šumskim područjima sjevernoistočne Turske     pdf    TXT     HR     EN 387
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martina Đodan, Robert Brus, Anne-Mareen Eisold, Valeriu-Norocel Nicolescu, Milan Oršanić, Kristina Pratasiene, Sanja Perić UDK 630* 181.5
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.6
Alohtone vrste s gledišta klimatskih promjena: prilike i mogućnosti u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 391
Markéta Špaková, Božena Šerá UDK 630* 174 + 272
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.7
Drvenaste biljke glavnoga dijela Botaničkog vrta Bečov     pdf    TXT     HR     EN 403
 
STRUČNI ČLANCI
     
Darko Posarić, Stjepan Nikolić UDK 630* 582
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.8
Izrada mreže izvoznih putova i uzgojnih staza u šumama hrasta lužnjaka kao mjera učinkovitije njege i učinkovitijega korištenja šumskih resursa     pdf    TXT     HR     EN 411
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
ČIŽAK (Carduelis spinus L.)     PDF    TXT 423
Ivan Martinić
ZAŠTIĆENA PODRUČJA: Počeci posjećivanja nacionalnih parkova – povijest paradigme međuovisnosti turizma i razvoja upravljanja zaštićenim područjima     PDF    TXT 424
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Damir Delač
DAN INŽENJERA 2018. GODINE     PDF    TXT 430
Igor Anić
U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP U POVODU 80. ROĐENDANA AKADEMIKA SLAVKA MATIĆA     PDF    TXT 443
Jozo Franjić
NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA NA KOSOVO     PDF    TXT 445
 
OBLJETNICE
     
Ivan Partaš
Odgovor na Obzorov članak „O našoj šumarskoj akademiji“ Šumarski list 8/1901 s. 416–426).     PDF    TXT 451

                UNDER CONSTRUCTION