broj: 7-8/2018        pdf (15,28 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUME U SVJETLU NOVOGA ZAKONA O ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 349
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mladen Ognjenović, Ivica Čehulić, Ante Kaliger, Maja Križanec, Anamarija Laslo, Ivan Seletković, Nenad Potočić UDK 630* 114 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.1
Utjecaj poboljšivača tla „Herbafertil“ na uspijevanje Kineskog javora (Acer tataricum L. ssp. ginnala Maxim.)u rasadničkom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 351
Violeta Dimitrova UDK 630* 537 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.2
Zalihe biomase mrtvog drva u šumskim ekosustavima bukve (Fagus sylvatica L.) na području zapadnog Balkana, Bugarska     pdf    TXT     HR     EN 363
Sažetak
Mrtva stabla imaju važnu ulogu u funkcioniranju i produktivnosti šumskih ekosustava kroz utjecaj na biološku raznolikost, akumulaciju ugljičnog dioksida, promet hranjivih tvari i tok energije, hidrološke procese, zaštitu tla te regeneraciju šumskih vrsta. Isto tako, mrtvo drvo osigurava uvijete za očuvanje važnih staništa. Povijesno gledano, uklanjanje mrtvog drva iz sastojine provodi se već dugi niz godina kao mjera zaštite od štetnih insekata i gljiva koji se smatraju prijetnjom zdravoj šumi. Takva praksa dovodi do smanjenja količine mrtvog drveta u šumskim ekosustavima do kritično niskih razina, koje nisu dovoljne za održavanje vitalnih populacija mnogih šumskih vrsta. Tijekom zadnjih godina, nacionalno zakonodavstvo uvelo je nove postavke, posebno one koje se odnose na razvoj i upravljanje Natura 2000 područjima, a kojima se, za procjenu stanja šumskih staništa, zahtijeva informacija o količini ove komponente. U tom smislu, cilj ovog istraživanja bio je dobiti kvantitativne podatke o zalihama mrtve šumske biomase u bukovim zajednicama u zapadnom Balkanu.
Količina dubećeg mrtvog drva izračunata je pomoću tablice visinskih klasa i promjer; metoda uzorkovanje na linijskim transektima korištena je za određivanje zalihe ležećeg mrtvog drva. Thomasova ljestvica korištena je za procjenu stupnja raspadanja dubeće mrtve biomase a 4-stupanjska harmonizirana ljestvica ležeće mrtvo drvo (Tablica 2) i panjeve (Tablica 3). Kao rezultat istraživanja provedenih u bukovim zajednicama,utvrđeno je da ukupna zaliha biomase mrtvog drva varira u rasponu od 14,48 do 41,8 m3 ha–1. Biomasa dubećeg mrtvog drva bila je 6,7-17,5 m3 ha–1, a biomasa ležećeg mrtvog drva bila je 3,4-26,5 m3 ha–1, dok je biomasa panjeva bila 0,28-6,4 m3 ha–1 (Tablica 5). Promatrano dubeće mrtvo drvo bilo je uglavnom u četvrtom stupnju razgradnje. Pretežna stopa razgradnje za ležeću biomasu bila je B, a za panjeve C i D (Tablica 6).
Prema rezultatima ovih istraživanja može se generalizirati da je postotak ukupne količine mrtvog drva u ukupnoj šumskoj zalihi nedostatan iz perspektive povoljnog stanja očuvanja.

Ključne riječi: mrtvo drvo; zaliha; zajednice bukve.
Michal Bugala, Zuzana Parobeková, Ján Parobek UDK 630* 180 + 564 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.3
Utjecaj ekoloških uvjeta na proizvodni potencijal sive johe     pdf    TXT     HR     EN 371
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zdravko Dolenec UDK 630* 148.2 + 111
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.4
Rezultati dugogodišnjeg monitoringa nesidbe plavetne sjenice (Cyanistes caeruleus L.) u listopadnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 381
Ebubekir Gündogdu UDK 630* 451 + 153
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.5
Novi lokalitet pridolaska tvora (Mustela putorius L.) u šumskim područjima sjevernoistočne Turske     pdf    TXT     HR     EN 387
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martina Đodan, Robert Brus, Anne-Mareen Eisold, Valeriu-Norocel Nicolescu, Milan Oršanić, Kristina Pratasiene, Sanja Perić UDK 630* 181.5
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.6
Alohtone vrste s gledišta klimatskih promjena: prilike i mogućnosti u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 391
Markéta Špaková, Božena Šerá UDK 630* 174 + 272
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.7
Drvenaste biljke glavnoga dijela Botaničkog vrta Bečov     pdf    TXT     HR     EN 403
 
STRUČNI ČLANCI
     
Darko Posarić, Stjepan Nikolić UDK 630* 582
https://doi.org/10.31298/sl.142.7-8.8
Izrada mreže izvoznih putova i uzgojnih staza u šumama hrasta lužnjaka kao mjera učinkovitije njege i učinkovitijega korištenja šumskih resursa     pdf    TXT     HR     EN 411
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
ČIŽAK (Carduelis spinus L.)     PDF    TXT 423
Ivan Martinić
ZAŠTIĆENA PODRUČJA: Počeci posjećivanja nacionalnih parkova – povijest paradigme međuovisnosti turizma i razvoja upravljanja zaštićenim područjima     PDF    TXT 424
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Damir Delač
DAN INŽENJERA 2018. GODINE     PDF    TXT 430
Igor Anić
U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP U POVODU 80. ROĐENDANA AKADEMIKA SLAVKA MATIĆA     PDF    TXT 443
Jozo Franjić
NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA NA KOSOVO     PDF    TXT 445
 
OBLJETNICE
     
Ivan Partaš
Odgovor na Obzorov članak „O našoj šumarskoj akademiji“ Šumarski list 8/1901 s. 416–426).     PDF    TXT 451

                UNDER CONSTRUCTION