broj: 7-8/2017        pdf (25,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
UZ 20-tu OBLJETNICU DANA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA     pdf    TXT     HR     EN 337
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ante ŠILJEG, Ivan MARIĆ, Mladen JURIŠIĆ, Ivan PLAŠČAK UDK 630* 165 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.7-8.1
MODEL VIDLJIVOSTI KAO STRATEGIJA ZA PREVENCIJU ŠUMSKIH POŽARA – PRIMJER ZADARSKE ŽUPANIJE     pdf    TXT     HR     EN 339
Dalibor BALLIAN, Ute TRÖBER UDK 630* 165 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.7-8.2
GENETSKA KARAKTERIZACIJA EUROPSKE CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 351
Ebru BILICI,Mehmet EKER,Mesut HASDEMIR, Abdullah E. AKAY UDK 630* 433 + 379 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.7-8.3
PROCJENA AKTIVNOSTI SANACIJSKE SJEČE NAKON POŽARA U MEDITERANSKOM PODRUČJU TURSKE     pdf    TXT     HR     EN 363
Sažetak

Nakon šumskih požara nastaju različiti problemi, kao što je velik gubitak drvne mase, erozije tla, degradacija pitkih izvora vode te onečišćenje zraka. Neophodno je kvalitetno i učinkovito isplanirati i implementirati potrebne šumske operacije nakon šumskog požara, kako bi se odmah moglo započeti s pošumljavanjem u svrhu održanja šumske vegetacije u izgorenim područjima. Cilj ovoga istraživanja je bio razvoj modela planiranja aktivnosti nakon požara, kako bi se smanjilo vrijeme utrošeno na aktivnosti sanitarne sječe. Model planiranja aktivnosti nakon požara pomoći će donositeljima odluka u pravovremenom uklanjanju saniranih debla nakon velikih šumskih požara, uzimajući u obzir ekonomska i ekološka ograničenja te rješavajući mogućnost zapošljavanja u lokalnoj drvnoj industriji. Mogućnosti ovoga modela provjerene su pomoću standardizacije operativnog planiranja i razvoja procesa brzog donošenja odluka. Model je implementiran u šumariji Taşağıl Regionalne uprave za šume Antalya, gdje su šume svrstane u prvi stupanj opasnosti od požara te se drugi najveći šumski požar u povijesti Turske uprave za šume dogodio upravo na ovome području 2008. godine. Rezultati ovoga modela uspoređeni su s podatcima stvarnih sanacijskih sječa dobivenih od šumarija. Rezultati su pokazali da se korištenjem operativnog planiranja temeljem modela planiranja aktivnosti nakon požara može smanjiti ukupno vrijeme utrošeno na sanacijske sječe za 60%. S obzirom na različite šumske odjeljke u istraživanome području, procijenjeno trajanje sanacijske sječe bilo je 15 do 75 dana kraće od stvarnih operacija na terenu. Prema tome, očekuje se da korištenje operativnog planiranja temeljem modela planiranja aktivnosti nakon požara ima velik potencijal u osiguravanju ekonomski i ekološki korisnih šumskih radova nakon šumskih požara.

Ključne riječi: šumski požar; sanacijska sječa; šumski prijevoz; operativno planiranja; modeliranje
Erhan ÇALIŞKAN, Uzay KARAHALIL UDK 630* 614 + 360 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.7-8.4
PLANIRANJE SJEČE I OPERATIVNO PLANIRANJE ZA PLANINSKA PODRUČJA: STUDIJA SLUČAJA PLANSKE JEDINICE IKISU     pdf    TXT     HR     EN 375
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Osman MUJEZINOVIĆ, Mevaida MEŠAN, Mirza DAUTBAŠIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.141.7-8.5
MONITORING POPULACIJE ZLATOKRAJA (Euproctis chrysorrhoea L.) NA PODRUČJU SREDIŠNJE BOSNE     pdf    TXT     HR     EN 387
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Matija LANDEKIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Rosa M. RICART, Mario ŠPORČIĆ UDK 630* 969
https://doi.org/10.31298/sl.141.7-8.6
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U SEKTORU ŠUMARSTVA – STANJE U HRVATSKOJ I TRENDOVI U EUROPI     pdf    TXT     HR     EN 395
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
ŽUTARICA (Serinus serinus L.)     PDF    TXT 409
Jozo Franjić
ENDEM HRVATSKE FLORE – HRVATSKA PERUNIKA (Iris croatica Hotvat et Horvat M., Iridaceae) u Hrvatskoj     PDF    TXT 410
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Damir Delač
STANJE PRIVATNIH ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ     PDF    TXT 411
Tibor Pentek, Tomislav Poršinsky
STRUČNA RADIONICA »IZAZOVI PRIDOBIVANJA DRVA«, ZALESINA, 25. I 26. TRAVNJA 2017. GODINE     PDF    TXT 430
Krunoslav Arač
ZNANSTVENI SKUP „ĐURĐEVAČKI PIJESCI: GENEZA, STANJE I PERSPEKTIVE”     PDF    TXT 440
 
AKTUALNO
     
Darko Posarić
PRIJEDLOG UZGOJNIH MJERA PRI OBNOVI JASENOVIH SASTOJINA POGOĐENIH INTENZIVNIM ODUMIRANJEM     PDF    TXT 441
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Igor Anić
PRO SILVA ŠVICARSKA U HRVATSKOJ     PDF    TXT 443

                UNDER CONSTRUCTION